Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (.pdf)

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky (.pdf)