Výzva na predkladanie ponúk – plné znenie výzvy, podmienky a spôsoby podania ponúk (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk - plné znenie výzvy, podmienky a spôsoby podania ponúk (.pdf)