Príloha č.2 – Návrh na plnenie kriterií (.docx)

Príloha č.2 - Návrh na plnenie kriterií (.docx)