Výzva vlastníkov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – úplné znenie (.pdf)

Výzva vlastníkov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov - úplné znenie (.pdf)