Výzva na vykonanie deratizácie – apríl – máj 2019 – úplné znenie (.pdf)

Výzva na vykonanie deratizácie - apríl - máj 2019 - úplné znenie (.pdf)