Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante – 10.03.2021 (.pdf)

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante - 10.03.2021 (.pdf)