Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante – 03.03.2021 (.pdf)

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante - 03.03.2021 (.pdf)