Spoločné skríningové testovanie obcí Zemianske Sady, Pusté