Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ v Zemian

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ v Zemian