Návrh VZN č. 3/2020 – úplné znenie (.pdf)

Návrh VZN č. 3/2020 - úplné znenie (.pdf)