VZN č. 1/2015

VZN č. 1/2015

Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstarávaných z verejných prostriedkov.