Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce (.pdf)