Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – Náhradníci (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - Náhradníci (.pdf)