Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – určenie obvodov a počtu volených poslancov (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – určenie obvodov a počtu volených poslancov (.pdf)