Voľby do orgánov samosprávy obcí – zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí - zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva (.pdf)