Výberové konanie – hlavný kontrolór obce Zemianske Sady + návrh uznesenia (.pdf)

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce Zemianske Sady + návrh uznesenia (.pdf)