Verejná vyhláška – územné a stavebné konania – Vladimír Mesároš a Scarlett Mesárošová – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška - územné a stavebné konania - Vladimír Mesároš a Scarlett Mesárošová - úplné znenie (.pdf)