Verejná vyhláška – určenie lesného celku Nitra – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška - určenie lesného celku Nitra - úplné znenie (.pdf)