1-Verejná vyhláška – Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 2/2020 – úplné znenie (.pdf)

1-Verejná vyhláška - Územný plán obce Zemianske Sady - Zmeny a doplnky 2/2020 - úplné znenie (.pdf)