00a ÚPN-O Zemianske Sady, zmena 2-2020, návrh

00a ÚPN-O Zemianske Sady, zmena 2-2020, návrh