Verejná vyhláška – Oznámenie o skončení platnosti programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Nitra (.pdf)

Verejná vyhláška - Oznámenie o skončení platnosti programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Nitra (.pdf)