Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 2018 – 2022