Správa nezávislého audítora po vykonaní auditu za účtovný rok 2019 (.pdf)

Správa nezávislého audítora po vykonaní auditu za účtovný rok 2019 (.pdf)