Speňaženie majetku poručiteľa Štefan Krajný – úplné znenie (.pdf)

Speňaženie majetku poručiteľa Štefan Krajný - úplné znenie (.pdf)