Ing. Roman Súkeník

Narodený 13.5.1966 v Nitre,
ženatý, 3 deti.

Absolvent Mechanizačnej fakulty VŠP v Nitre, doplnkové pedagogické štúdium VŠP Nitra, absolvent AV riadenie projektového cyklu v kontexte programov EÚ, inštitút pre verejnú správu a tvorba VZN a správnych rozhodnutí obcami a VÚC, AV prevádzkovanie pohrebiska

Starostom obce je od decembra 1994.Člen rady ZMOS.  Je členom Rady združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice, člen Výboru pre otázky zamestnanosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante, člen Občiansko informačnej komisie jadrovoenergetickej lokality Jaslovské Bohunice