Referendum 2023 – Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky

Referendum 2023 - Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky