Referendum 2023 – Oznámenie vol.okrsok a vol.miestnosť

Referendum 2023 - Oznámenie vol.okrsok a vol.miestnosť