Referendum 21.01.2023 – emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)

Referendum 21.01.2023 - emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)