Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu obce Zemianske Sady – 16.03.2020 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu obce Zemianske Sady - 16.03.2020 (.pdf)