Podnety k Zmenám a doplnkom Územného plánu obce

Vážení spoluobčania! Obec Zemianske Sady pripravuje „Zmeny a doplnky“ k platnému územnému plánu obce. Svoje podnety na zmenu spôsobu využívania pozemkov a stavieb môžete podať na tunajší obecný úrad písomne do pondelka 8.8.2022, aby sme ich mohli zapracovať do návrhu územného plánu.