Verejná vyhláška – Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška - Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta - úplné znenie (.pdf)