Oznámenie o začatí správneho konania – Adrián Slamka (.pdf)

Oznámenie o začatí správneho konania - Adrián Slamka (.pdf)