Oznámenie o čase a mieste konania volieb – voľby do orgánov samosprávy obcí (.pdf)

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - voľby do orgánov samosprávy obcí (.pdf)