Oznámenie o čase a mieste konania volieb – voľby do orgánov samosprávnych krajov (.pdf)

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - voľby do orgánov samosprávnych krajov (.pdf)