Oznámenie emailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu- voľby prezidenta SR v roku 2019

Oznámenie emailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu- voľby prezidenta SR v roku 2019