Oslava 20. výročia posviacky kostola v Zemianskych Sadoch