Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 25.03.2020 – Povinnosť uzatoviť v nedeľu vybrané prevádzky a vykonať sanitárny deň – úplné znenie (.pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 25.03.2020 - Povinnosť uzatoviť v nedeľu vybrané prevádzky a vykonať sanitárny deň - úplné znenie (.pdf)