Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 25.03.2020 – Povinnosť nosiť ochranu horných dýchacích ciest – úplné znenie (.pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 25.03.2020 - Povinnosť nosiť ochranu horných dýchacích ciest - úplné znenie (.pdf)