Opatrenie – otvorenie vybraných typov predajní od 22.04.2020 – úplné znenie (.pdf)

Opatrenie - otvorenie vybraných typov predajní od 22.04.2020 - úplné znenie (.pdf)