Obchodná verejná súťaž – Prenájom obecného pozemku – úplné znenie a podmienky súťaže (.pdf)

Obchodná verejná súťaž - Prenájom obecného pozemku - úplné znenie a podmienky súťaže (.pdf)