VZN č. 4 – 2021 o dani z nehnuteľnosti (.pdf)

VZN č. 4 - 2021 o dani z nehnuteľnosti (.pdf)