Príloha č. 2 – VZN č. 2/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (.pdf)

Príloha č. 2 - VZN č. 2/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (.pdf)