Návrh VZN č. 2/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (.pdf)

Návrh VZN č. 2/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (.pdf)