Návrh – VZN č. 2/2021 o organizovanie miestneho referenda (.pdf)

Návrh - VZN č. 2/2021 o organizovanie miestneho referenda (.pdf)