Návrh – VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode (.pdf)

Návrh - VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode (.pdf)