7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva